Centrum Rehabilitacji

pw. św. Rocha Caritas Diecezji Łomżyńskiej

Centrum Rehabilitacji posiada wpis do rejestru ośrodków uprawnionych do:

 1. organizowania turnusów rehabilitacyjnych - usprawniająco - rekreacyjnych dla grup osób niepełnosprawnych
  • z dysfunkcją narządu ruchu, z wyłączeniem osób poruszających się na wózkach inwalidzkich
  • z dysfunkcją narządu ruchu, poruszających się na wózkach inwalidzkich
 2. przyjmowania zorganizowanych grup turnusowych, na turnusy usprawniająco rekreacyjne dla grup osób niepełnosprawnych:
  • z dysfunkcją narządu ruchu, z wyłączeniem osób poruszających się na wózkach inwalidzkich
  • z dysfunkcją narządu ruchu, poruszających się na wózkach inwalidzkich

Turnusy rehabilitacyjne odbywają się w nowowybudowanym obiekcie z windą, na który składa się: jest część noclegowa, przychodnie, gabinety zabiegowe, jadalnia, świetlica z internetem, kaplica.  Wygodne, słoneczne pokoje gościnne  z łazienką, telewizorem i radiem rozmieszczone są na 1 i 2 piętrze.  Każdy  pokój 1, 2 osobowy ( z możliwością dostawki na życzenie uczestnika) jest dostosowany dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach. Na każdym piętrze do dyspozycji gości są balkony i tarasy widokowe.  Po zabiegach leczniczych uczestnicy turnusu mogą skorzystać z licznych propozycji o charakterze kulturalno-oświatowym.

     Uzupełnieniem programu pobytu na turnusie są atrakcyjne wycieczki po ziemi łomżyńskiej. Nasi kucharze przygotowując 3 posiłki dziennie według receptur domowej kuchni zaspokoją potrzeby każdego smakosza.  Dla wymagających stosowania diety cukrzycowej, niskotłuszczowej, wątrobowej, wrzodowej szef kuchni indywidualnie ustali jadłospis.

W czasie całego turnusu zapewniamy całodobową opiekę wykwalifikowanych pielęgniarek.

Celami turnusów rehabilitacyjnych są:

 • poprawa sprawności fizycznej i stanu psychicznego pensjonariuszy,
 • poznawanie okolicy,
 • poprawa komunikacji werbalnej i niewerbalnej,
 • nawiązywanie kontaktów społecznych,
 • rozwijanie uzdolnień i zainteresowań uczestników turnusu,
 • wzmacnianie poczucia własnej wartości,
 • wykształcanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach stresowych oraz wyrażania swoich uczuć i emocji.


Dla osiągnięcia wyżej wymienionych celów stosujemy następujące metody:

 • fizykoterapię (m.in. laseroterapia, magnetoterapia, krioterapia, terapia ultradźwiękami),
 • kinezyterapię (gimnastyka indywidualna, zespołowa)
 • hipoterapię,
 • termoterapię (fango i cryo),
 • masaż klasyczny,
 • hydroterapię,
 • terapię indywidualną lub grupową,
 • socjoterapię,
 • muzykoterapię w tym udział w koncertach Łomżyńskiej Orkiestry Kameralnej,
 • wycieczki, spacery, zwiedzanie zabytków,
 • udział w spektaklach teatru lalek,
 • pogadanki, dyskusje, spotkania pacjentów z ciekawymi ludźmi,
 • warsztaty z pantomimy,
 • zajęcia rekreacyjno - sportowe,
 • zajęcia plastyczno - manualne.

     W przypadku podjęcia decyzji o korzystaniu z turnusu rehabilitacyjnego uprzejmie prosimy o zapoznanie się z terminami turnusów i dokonanie rezerwacji w Centrum Rehabilitacji  tel./fax – 86 216 68 20.

     Potwierdzeniem rezerwacji jest wpłata zadatku w wysokości 200 zł (słownie: dwieście złotych) od osoby na konto:

Bank Zachodni WBK II Oddział w Łomży  nr konta 88 1500 1533 1215 3003 5925 0000

Wpłacany zadatek podlega zwrotowi po potrąceniu  opłat bankowych (pocztowych) związanych przelewem, jeżeli zgłoszenie rezygnacji następuje nie później niż 30 dni przed planowanym przyjazdem lub z powodu udokumentowanej przyczyny losowej. Rezygnacja uczestnika z pobytu w terminie krótszym niż 30 dni przed rozpoczęciem turnusu powoduje utratę zadatku w całości.