Centrum Rehabilitacji

pw. św. Rocha Caritas Diecezji Łomżyńskiej