Centrum Rehabilitacji

pw. św. Rocha Caritas Diecezji Łomżyńskiej

budynek rehabilitacja caritas

caritas lomzaCentrum Rehabilitacji pw. św. Rocha jest specjalistyczną placówką medyczną Caritas Diecezji Łomżyńskiej działającą od 1991r. Wieloletnie doświadczenie oraz wysoko wykwalifikowana kadra medyczna gwarantują skuteczne leczenie w ramach umów z NFZ: rehabilitację ogólnoustrojową, rehabilitację dzieci z autyzmem, świadczenia w poradni neurologicznej. Organizujemy także  14-dniowe stacjonarne turnusy rehabilitacyjne dla dorosłych i dzieci połączone z zabiegami leczniczymi. Zapraszamy do korzystania z naszych usług!